Infolinia: +48 570 858 552, +48 535 070 555

Refundacje

Kupując aparat słuchowy w Logo-Med, masz pewność, że zostanie on objęty refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia!

Możliwość otrzymania dofinansowania na aparat z NFZ dotyczy wszystkich osób, które mają podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzają składki w bieżącym okresie rozliczeniowym, a ich niedosłuch przekroczył 30 dB (w przypadku osób do 26. roku życia) lub 40 dB (w przypadku osób po 26. roku życia). Wysokość przyznanej refundacji zależy od wieku pacjenta i wynosi od 700 zł do 2000 zł na każdy aparat słuchowy i od 50 zł do 60 zł na każdą wkładkę uszną. Osobne kwoty dofinansowania dotyczą inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne, a także systemów wspomagających słyszenie, które są refundowane w kwocie 2750 zł osobom, które nie przekroczyły 26. roku życia.

Nasz zespół udzieli Ci wszelkich informacji na temat refundacji z NFZ oraz obowiązujących w danym roku kwot dofinansowania. Wydajemy konieczne zaświadczenia, kierujemy do specjalistów posiadających uprawnienia do wypisania skierowania na aparat słuchowy, wskazujemy właściwy oddział NFZ oraz informujemy, jaki jest czas realizacji skierowania. Dzięki dofinansowaniu możesz zakupić u nas aparat słuchowy w kwocie pomniejszonej o wysokość przyznanej refundacji.

Osoby posiadające grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności mogą dostać dodatkowo dofinansowanie z PFRON. Wysokość tej refundacji zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Wydajemy niezbędne zaświadczenia, kierujemy do właściwych placówek oraz pomagamy przejść przez całą procedurę. Dofinansowanie z PFRON jest niezależne od refundacji z NFZ.